REGULAMIN ROZGRYWEK

 1. I. Organizatorami turnieju są uczniowie 8LO w Katowicach.
 2. II. Celem trunieju jest popularyzowanie piłki nożnej wśród młodzieży, wdrażanie zasad fair play, oraz organizacja czasu wolnego.
 3. III. Miejscem rozgrywek jest boisko „SŁOWIAN” w Katowicach przy ul. 1 maja 99
 4. IV. W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie naszej szkoły. Jeżeli jakaś klasa nie wystawi drużyny, pojedynczy zawodnik może zostać dokooptowany do drużyny innej klasy i reprezentować ją przez cały turniej.
 5. V. Zespół składa się z dziesięciu zawodników.
 6. VI. Mecze odbywają się w następującym systemie:
  • a) Wszystkie zgłoszone do trunieju drużyny rodzielane są na dwie grupy.
  • b) W grupach spotkania rozgrywane są w systemie "każdy z każdym".
  • c) Po rozegraniu wszystkich meczów zostaje wyłoniona grupa finałowa, gdzie najlepsze drużyny grają o mistrzostwo.
 7. VII. Czas gry to 2 połowy po 30 min
 8. VIII. Obowiązuje piłka rozmiaru 5.
 9. IX. Gramy bez spalonych.
 10. X. Rzuty karne wykonywane są z odległości 10 m od bramki.
 11. XI. Za rażące przewinienie zawodnik może zostać usunięty z gry na dwie minuty lub do końca spotkania.
 12. XII. W sytuacjach spornych decyduje organizator.