REGULAMIN ROZGRYWEK

 1. Organizatorami turnieju są uczniowie 8LO w Katowicach.
 2. Celem trunieju jest popularyzowanie piłki nożnej wśród młodzieży, wdrażanie zasad fair play, oraz organizacja czasu wolnego.
 3. Miejscem rozgrywek jest boisko „SŁOWIAN” w Katowicach przy ul. 1 maja 99.
 4. W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie naszej szkoły. Jeżeli jakaś klasa nie wystawi drużyny, pojedynczy zawodnik może zostać dokooptowany do drużyny innej klasy i reprezentować ją przez cały turniej.
 5. Zespół składa się z dziesięciu zawodników.
 6. Mecze odbywają się w następującym systemie:
  Wszystkie zgłoszone do trunieju drużyny rodzielane są na dwie grupy.
  W grupach spotkania rozgrywane są w systemie "każdy z każdym".
  Po rozegraniu wszystkich meczów zostaje wyłoniona grupa finałowa, gdzie najlepsze drużyny grają o mistrzostwo.
 7. Czas gry to 2 połowy po 30 min.
 8. Obowiązuje piłka rozmiaru 5.
 9. Gramy bez spalonych.
 10. Rzuty karne wykonywane są z odległości 10 m od bramki.
 11. Za rażące przewinienie zawodnik może zostać usunięty z gry na dwie minuty lub do końca spotkania.
 12. W sytuacjach spornych decyduje organizator.